กังหันสูบน้ำใช้ติดตั้งตามแหล่งน้ำทั่วไป

กังหันลมสูบน้ำ แนวแกนตั้งไทยพัฒนาไทย ใช้ความเร็วลมต่ำ ประสิทธิภาพสูง เป็นนวัตกรรมใหม่ พลังงานลมพลังงานทดแทนของประเทศไทย สามารถสูบน้ำบาดาล ใช้กับงานการเกษตร โดยปั้มสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง