รูปภาพกังหันลมแบบหลายใบพัดที่ได้ผลิตจำหน่าย

กังหันลมสูบน้ำของทีมงานกังหันลมไทยพัฒนาไทย
รูปภาพกังหันลมเติมอากาศบำบัดน้ำเสียแบบใบพัด1 ชั้นและ2 ชั้น