กังหันลมสูบน้ำแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม “ไทยพัฒนาไทย”

เป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทยที่ได้สร้างขึ้นมาโดยกังหันลมสูบน้ำแบบนี้จะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกับลูกส้ม กังหันลมมีแกนหมุนอยู่ในแนวตั้งใบพัดของกังหันลมมีจำนวนตั้งแต่ 
14 – 16 ใบ และไม่จำเป็นต้องใช้หางบังคับหมุนหาทิศทางลมการใช้ระบบปั้มสูบน้ำนี้จะต้องใช้กำลังไปหมุนฉุดสูงมากถึง จะสามารถใช้สูบน้ำได้ และจะทำให้ปริมาณน้ำไหลได้อย่างต่อเนื่อง ที่นำมาใช้ผสมผสานกับกังหันลมสูบน้ำแบบนี้ได้เป็นอย่างดี การใช้ระบบปั้มชักใช้ สูบน้ำนี้จะคงทนมาก

สามารถใช้สูบน้ำได้ทั้งบ่อผิวดิน , สระน้ำ , คลอง , แม่น้ำ และ บ่อบาดาลน้ำตื้น โดยแต่ละรุ่นสามารถสูบน้ำสามารถสูบได้หลาย ลิตร/ชั่วโมง มีอะไหล่ให้บริการพร้อมตลอดอายุการใช้งานยังสามารถซ่อมบำรุง รักษาได้เอง  เป็นพลังงานลม พลังงานทดแทนใช้ความเร็วลมต่ำ มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง คุ้มค่าต่อการลงทุนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น  และไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทยติดตั้งใช้งานได้เกือบทุกพื้นที่  

หมดกังวลเพราะกังหันลมสูบน้ำของไทยพัฒนาไทยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอีกต่อไป