WTE-4

กังหันลมสูบน้ำแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม “ไทยพัฒนาไทย”
รุ่น WTE-4

ใช้ระบบปั้มชักสูบน้ำได้ปริมาณน้ำสูงสุด 2,000,000 ลิตร/ชั่วโมง

              เป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทยที่ได้สร้างขึ้นมาโดยกังหันลมสูบน้ำแบบนี้จะ มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับลูกส้ม มีแกนหมุนอยู่ในแนวตั้งใบพัดของกังหันลมมีจำนวนตั้งแต่ 14 – 16 ใบ และไม่จำเป็นต้องใช้หางบังคับหมุนหาทิศทางลม สามารถหมุนรับลมได้ทุกทิศทาง ใบพัดของกังหันลมทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสอย่างดีมีน้ำหนักเบา ทนทาน ออก แบบให้ใบพัดกว้าง และใหญ่ เพื่อให้รับแรงลมได้มากที่สุด เมื่อกังหันลมหมุนผิว ด้านหน้าของใบพัดกังหันจะมีลักษณะโค้งนูน และเรียวทำให้ช่วยลดแรงต้านของลมที่มาปะทะใบพัดกังหันลมส่วนผิวด้านหลังของใบพัดกังหันนั้นจะมีลักษณะโค้งเว้า และเรียว ทำให้รับแรงลมได้มากที่สุดสามารถเริ่มต้นหมุนฉุดงานโดยใช้ความเร็วลมต่ำโดยเฉลี่ย 2.5 เมตร/วินาที เมื่อหมุนเคลื่อนที่แล้วแรงลมที่มาปะทะใบพัดที่จัดเรียงทำมุมกันอย่าง เหมาะสมแรงลมจะไหลไปปะทะและผลักใบพัดใบอื่นๆได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดแรงบิด (Torque) สูงขึ้น สามารถมีกำลังไปหมุนฉุดระบบปั้มชักใช้สูบน้ำ ได้เป็นอย่างดี การใช้ระบบป้ัมชักใช้สูบน้ำนี้จะต้องใช้กำลังไปหมุนฉุดสูงมากถึง จะสามารถใช้สูบน้ำได้ และจะทำให้ปริมาณน้ำไหลได้อย่างต่อเนื่องเป็นนวัตกรรม ที่นำมาใช้ผสมผสานกับกังหันลมสูบน้ำแบบนี้ได้เป็นอย่างดี การใช้ระบบปั้มชักใช้ สูบน้ำนี้จะคงทนมาก สามารถใช้สูบน้ำได้ทั้งบ่อผิวดิน , สระน้ำ , คลอง , แม่น้ำ และ บ่อบาดาลน้ำตื้น มีอะไหล่ให้บริการพร้อมตลอดอายุการใช้งานยังสามารถซ่อมบำรุง รักษาได้เอง กังหันลมสูบน้ำแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม“ไทยพัฒนาไทย” นี้ได้ยื่นจด สิทธิบัตรไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้วซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ออกแบบสร้าง และพัฒนาขึ้นมาให้เป็นนวัตกรรมใหม่ไม่ซ้ำใครหนึ่งเดียวใน โลกสามารถนำไปใช้สูบน้ำ เพื่อที่อยู่อาศัย , การเกษตร, ปศุสัตว์ ,อุตสาหกรรม, การระบายน้ำ และการชลประทาน

กังหันลมสูบน้ำใช้ความเร็วลมต่ำ มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง เป็นพลังงานลมพลังงานทดแทนขแงโลกที่คุ้มค่าต่อการลงทุนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

ประโยชน์ที่ได้รับของกังหันลมสูบน้ำแนวแกนตั้ง แบบลูกส้ม “ไทยพัฒนาไทย”

 • สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และส่วนรวมจึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้มาก
 • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ในระยะยาว
 • เป็นผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมของคนไทยที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างประเทศ
 • มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทยจึงสามารถติดตั้งใช้งานได้เกือบทุกพื้นที่
 • ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศได้มาก
 • เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนจากลมธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในประเทศได้สูงสุด

ประสิทธิภาพในการทำงานของกังหันลมสูบน้ำแนวแกนตั้ง แบบลูกส้ม “ไทยพัฒนาไทย”

 • ใช้ความเร็วลมต่ำสามารถเริ่มต้นทำงานที่ความเร็วลม 2.5 เมตร/ วินาที
 • หมุนรับลมได้ทุกทางได้โดยไม่ต้องใช้หางเสือ
 • ใช้ระบบปั้มหอยโข่งเพลาลอย ทำให้น้ำไหลได้อย่างต่อเนื่อง
 • สูบน้ำได้ปริมาณสูงสุด 2,000,000 ลิตร/ชั่วโมง
 • สูบน้ำได้ลึก ,ส่งน้ำได้ไกล และขึ้นที่สูงได้
 • ใช้ความเร็วลมต่ำจึงมีระยะเวลาในการทำงานต่อวันได้นานกว่ากังหันลมสูบน้ำแบบทั่วๆไป

เหมาะใช้ในโครงการชลประทาน, การระบายน้ำ และภาคอุตสาหกรรม ช่วยประหยัดไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากตลอดอายุการใช้งาน

ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนไทย เพื่อความยั่งยืนของพลังงานทดแทน ที่ช่วยประเทศชาติได้