wte-2-png1.png

กังหันลมสูบน้ำแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม “ไทยพัฒนาไทย”
รุ่น WTE-2

ใช้ระบบปั้มชักสูบน้ำได้ปริมาณน้ำสูงสุด 30,000 ลิตร/ชั่วโมง

              เป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทยที่ได้สร้างขึ้นมาโดยกังหันลมสูบน้ำแบบนี้จะ มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับลูกส้ม มีแกนหมุนอยู่ในแนวตั้งใบพัดของกังหันลมมีจำนวนตั้งแต่ 14 – 16 ใบ และไม่จำเป็นต้องใช้หางบังคับหมุนหาทิศทางลม สามารถหมุนรับลม ได้ทุกทิศทาง ใบพัดของกังหันลมทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสอย่างดีมีน้ำหนักเบา ทนทาน ออก แบบให้ใบพัดกว้าง และใหญ่ เพื่อให้รับแรงลมได้มากที่สุด เมื่อกังหันลมหมุนผิวด้านหน้าของใบพัดจะมีลักษณะโค้งนูน และเรียวทำให้ช่วยลดแรงต้านของลมที่มาปะทะใบพัดกังหันลมส่วนผิวด้านหลังของใบพัดกังหันลมจะมีลักษณะโค้งเว้า และเรียว ทำให้รับแรง ลมได้มากที่สุดสามารถเริ่มต้นหมุนฉุดงานโดยใช้ความเร็วลมต่ำโดยเฉลี่ย 2.5 เมตร/วินาที เมื่อหมุนเคลื่อนที่แล้วแรงลมที่มาปะทะใบพัดที่จัดเรียงทำมุมกันอย่าง เหมาะสมแรงลมจะไหลไปปะทะและผลักใบพัดใบอื่นๆได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดแรงบิด (Torque) สูงขึ้น สามารถมีกำลังไปหมุนฉุดระบบปั้มชักใช้สูบน้ำ ได้เป็นอย่างดี การใช้ระบบป้ัมชักใช้สูบน้ำนี้จะต้องใช้กำลังไปหมุนฉุดสูงมากถึง จะสามารถใช้สูบน้ำได้ และจะทำให้ปริมาณน้ำไหลได้อย่างต่อเนื่องเป็นนวัตกรรม ที่นำมาใช้ผสมผสานกับกังหันลมสูบน้ำแบบนี้ได้เป็นอย่างดี การใช้ระบบปั้มชักใช้ สูบน้ำนี้จะคงทนมาก สามารถใช้สูบน้ำได้ทั้งบ่อผิวดิน , สระน้ำ , คลอง , แม่น้ำ และ บ่อบาดาลน้ำตื้น มีอะไหล่ให้บริการพร้อมตลอดอายุการใช้งานยังสามารถซ่อมบำรุง รักษาได้เอง กังหันลมสูบน้ำแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม“ไทยพัฒนาไทย” นี้ได้ยื่นจด สิทธิบัตรไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้วซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ ได้ออกแบบสร้าง และพัฒนาขึ้นมาให้เป็นนวัตกรรมใหม่กังหันลมรูปแบบใหม่ไม่ซ้ำใครหนึ่งเดียวในโลกสามารถนำไปใช้สูบน้ำ เพื่อที่อยู่อาศัย , การเกษตร, ปศุสัตว์ ,อุตสาหกรรม, และ การชลประทาน

กังหันลมสูบน้ำใช้ความเร็วลมต่ำ มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง เป็นพลังงานลมพลังงานทดแทนของประเทศคุ้มค่าต่อการลงทุนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น