ทุ้นประกอบใหม่

 

กังหันลมในรูปแบบใหม่ซึ่งมีแกนหมุนอยู่ในแนวตั้งมีลักษณะเหมือนลูกส้ม  กังหันลมขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 5 Kw. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เมตร เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ ที่มีความเร็วลมต่ำ สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ทั้งบนบกตามพื้นที่ต่างๆ และในน้ำ โดยนำไปใช้ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่ ที่มีศักยภาพของความเร็วลม 5-8 เมตร/วินาที  เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ  ทะเลสาบในเขื่อนเก็บน้ำ  บริเวณชายฝั่งทะเล  ทะเลน้ำตื้น ทะเลน้ำลึก  และบริเวณหมู่เกาะต่างๆ เป็นต้น

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม จะมีใบพัด 12-16 ใบ ผิวใบพัดของกังหันลมแต่ละใบจะมีลักษณะเหมือนกับปีกเครื่องบิน โดยใช้หลักการ Aerodynamics ปลายใบพัดกังหันลมส่วนที่อยู่ริมนอกสุดที่ยื่นออกมาจากแกนหมุนของใบพัดกังหันลมจะมีขนาดกว้างใหญ่ โค้งนูน และเรียว เพื่อให้รับแรงลมได้มาก เมื่อกังหันลมหมุนเคลื่อนที่แล้วผิวด้านหน้าของใบพัดกังหันจะเป็นส่วนที่ต้านแรงลมที่ผิวจะมีลักษณะโค้งนูนและเรียวทำให้การไหลผ่านของแรงลมไหลผ่านไปได้มาก  จึงช่วยลดการต้านจากแรงลมได้เป็นอย่างดี  และส่วนผิวด้านหลังใบพัดกังหันลมจะมีลักษณะโค้งเว้าและเรียบช่วยให้รับแรงลมทำให้เกิดแรงผลักตัวได้มากแรงลมที่มาปะทะใบพัดสามารถไหลไปผลักใบพัดกังหันใบอื่นๆได้จำนวนมาก และได้อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดแรงบิด (Torque) สูง เพิ่มขึ้นทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น  และมีมลภาวะทางเสียงน้อยมาก ใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้มยังสามารถหมุนปรับมุมใบพัดเพื่อช่วยให้รับแรงลมมาก หรือน้อยได้ตามต้องการ โดยใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ระหว่างใบพัดของกังหัน สามารถใช้ควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนเมื่อเกิดพายุแรงมากใบพัดกังหันลมนี้จะหมุนปรับมุมปิด หรือหุบใบพัด เพื่อให้แรงลมไหลผ่านไปเฉพาะผิวใบพัดของกังหันลมภายนอก และมีเบรกใช้ทำงานร่วมกับการหมุนปรับมุมของใบพัด เพื่อให้กังหันลมหยุดการทำงาน  เมื่อมีความเร็วลมเกิน 18 เมตร/วินาที หรือเมื่อต้องการให้หยุดหมุนจึงมีความทนทานต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี และตรงใต้แขนยึดใบพัดกังหันลมด้านล่างที่เป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดหมุนของแกนหมุนใบพัดกังหันลมสามารถติดตั้งเฟืองขับตรง (Spur gear) ขนาดใหญ่และไปหมุนขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรอบต่ำได้โดยตรงเพื่อช่วยลดการสูญเสียกำลังของกังหันลมจากการใช้เกียร์ทดรอบได้มาก ยังสามารถติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หลายเครื่องและสามารถใช้งานได้พร้อมกัน โดยแต่ละเครื่องจะติดตั้งคล๊าสเพื่อให้ใช้งานได้ตามความเร็วลมแต่ละฤดูกาล  ทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าของกังหันลมมีความเสถียรมากขึ้น และตรงใต้แขนยึดใบพัดกังหันลมยังสามารถต่อยอดพัฒนาออกแบบให้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบวงแหวนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้  ซึ่งระบบนี้ไม่ต้องใช้เกียร์ทดรอบหรือเฟืองทดรอบ เป็นการช่วยลดการสูญเสียกำลังของกังหันลมได้มาก และจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกหลายเท่า ซึ่งเหมาะนำมาใช้กับกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้มมากเพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบวงแหวนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้ต้องใช้จำนวนขั้ว (Pole) มากอาจถึง 24-64 ขั้ว (Pole) ซึ่งจะต้องใช้แรงบิด (Torque) สูงมากในการหมุนใช้งานถึงจะมีกำลัง และเป็นพลังงานลม พลังงานทดแทน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง