กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้ม  ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 1500 Kw. เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เมตร จะมีใบพัดของกังหันลมจำนวน 12-16 ใบพัด ผิวใบพัดแต่ละใบจะมีลักษณะเหมือนกับปีกเครื่องบินโดยใช้ หลักการ (Aerodynamics) ปลายใบพัดส่วนที่อยู่ ริมนอกสุดที่ยื่นออกมาจากแกนหมุนของใบพัดกังหันลมจะมีขนาดกว้างใหญ่โค้งนูน และเรียวเพื่อให้รับแรงลมได้มาก และลดการต้านของแรงลมได้ดีเมื่อใบพัดกังหันลมหมุนเคลื่อนที่แล้วผิวด้านหน้าของใบพัดกังหันลมจะเป็นส่วนที่ต้านแรงลมผิวจะมีลักษณะโค้งนูนและเรียวทำให้การไหลผ่านของแรงลมไหลผ่านไปได้มากจึงช่วยลดการต้านจาก แรงลมได้เป็นอย่างดีและส่วนผิวด้านหลังใบพัดของกังหันลมจะมีลักษณะโค้งเว้าและเรียบช่วยให้รับแรงลม และทำให้เกิดแรงผลักตัวได้มากแรงลมที่มาปะทะใบพัด สามารถไหลไปผลักใบพัดใบอื่นๆได้จำนวนมากและได้อย่างต่อเเนื่องทำให้เกิดแรงบิด (Torque) สูงเพิ่มขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และมีมลภาวะทางเสียงน้อยมากใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้มยังสามารถหมุนปรับมุมใบพัดเพื่อช่วยให้รับแรงลมมากหรือน้อยได้ตามต้องการโดยใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ระหว่างใบพัดสามารถใช้ควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดได้โดยอัตโนมัติตลอดจนเมื่อเกิดพายุแรงมากใบพัดกังหันลมจะหมุนปรับมุมปิดหรือหุบใบพัดเพื่อให้แรงลมไหลผ่านไปเฉพาะผิวใบพัดภายนอก และมีเบรกใช้ทำงานร่วมกับการหมุนปรับมุมของใบพัดกังหันลมเพื่อให้กังหันลมหยุดการทำงาน เมื่อมีความเร็วลมเกิน 18 เมตร/วินาที หรือเมื่อต้องการให้หยุดหมุนจึงมีความคงทนทานต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี และตรงใต้แขนยึดใบพัดกังหันลมด้านล่างที่เป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดหมุนของแกนหมุนใบพัดกังหันลมสามารถติดตั้งฟืองขับตรง (Spur gear) ขนาดใหญ่และไปหมุนขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรอบต่ำได้โดยตรงเพื่อช่วยลดการสูญเสียกำลังของกังหันลมจากการใช้ระบบเกียร์ทดรอบได้มากยังสามารถติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หลายเครื่องและสามารถใช้งานได้พร้อมกันโดยแต่ละเครื่องจะติดตั้งคล๊าสเพื่อให้ใช้งานได้ตามความเร็วของลมแต่ละฤดูกาล ทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้ามีความ เสถียรมากขึ้น และตรงใต้แขนยึดใบพัดกังหันลมยังสามารถต่อยอดพัฒนาออกแบบให้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบวงแหวนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ซึ่งระบบนี้ไม่ต้องใช้เกียร์ทดรอบหรือเฟืองทดรอบเป็นการช่วยลดการสูญเสียกำลังของกังหันลมได้มาก และจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกหลายเท่า ซึ่งเหมาะนำมาใช้กับกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบลูกส้มมากเพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบวงแหวนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้ต้องใช้จำนวนขั้ว (Pole) มากอาจถึง 64 ขั้ว (Pole) ซึ่งจะต้องใช้แรงบิดสูงมากในการหมุนใช้งานถึงจะมีกำลังและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ